NOW TEC

FORMATO-SIZE SCATOLA - BOX PALETA - PALLET
cm inches Pz m2 Kg. Scatole/ boxes m2 Kg.
61x61 24"x24" 4 1,49 33,00 30 44,70 1005
60x60 24"x24" 4 1,44 30,00 32 46,08 975
30x60 12"x24" 8 1,44 30,00 32 46,08 975
15x60 6"x24" 11 0,99 20,625 36 35,65 758
15x15 6"x6" 48 1,08 19,10 48 51,84 931,80